Jury of the 6th International Karol Lipiński Violin Competition | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Jury of the 6th International Karol Lipiński Violin Competition

Daniel Stabrawa - Przewodniczący Jury