Deklaracja dostępności | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Toruńska Orkiestra Symfoniczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://lipinski-competition.com.

Data publikacji strony internetowej: 2024-03-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-13.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data przeglądu deklaracji: 2024-03-27.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: WCAG-AUDYT.PL.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynatorka dostępności Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej: Katarzyna Olszewska, e-mail: k [dot] olszewskaattos [dot] art [dot] pl, telefon komórkowy/SMS: 790 206 810,  telefon stacjonarny: +48 56 644 83 01. 

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, email),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać tą samą drogą - kontaktując się na wskazany powyżej adres e-mail lub numer telefonu.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedzibą Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest budynek Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki mieszczący się przy Al. Solidarności 1-3 w Toruniu.
W trakcie każdego wydarzenia odbywającego się w Centrum, swoją pomocą służy Obsługa Widza, która chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji, pomoże znaleźć i dotrzeć do konkretnego miejsca na widowni czy foyer. Pracownicy obsługi widza są w Centrum, co najmniej na godzinę przed wydarzeniem.

  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi kilka niezależnych wejść. Główne wejście zlokalizowane jest od strony Al. Solidarności i znajduje się na poziomie terenu, a komunikacja obywa się bez konieczności pokonywania schodów. Wejście na wydarzenie możliwe jest również z poziomu parkingu podziemnego za pomocą wygodnej windy.

Z lewej strony budynku (od strony Urzędu Marszałkowskiego) zlokalizowane jest wejście do restauracji, a za nim wejście do recepcji Centrum. Wejścia pozbawione są barier architektonicznych.

Dostęp do zlokalizowanego na poziomie +1 Zespołu Sal Konferencyjnych odbywa się schodami lub przestronną widną.

Wejście do CKK Jordanki poza godzinami, w których organizowane są wydarzenia możliwe jest poprzez recepcję.

Toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami są dostępne na każdym poziomie foyer i zostały dostosowane tak, aby użytkownicy mogli z nich swobodnie korzystać. Wejścia do toalet zostały odpowiednio oznakowane. Dodatkowo w toaletach zainstalowano system przywoławczy zintegrowany z Systemem Zarządzania Budynkiem (Building Management System). Toalety dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami usytuowane są również w części administracyjnej budynku, przy Zespole Sal Konferencyjnych oraz na backstage’u (garderoby).

  • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek CKK Jordanki jest doskonale przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Komunikacja pozioma odbywa się długimi i szerokimi korytarzami, umożliwiającymi wygodne i bezpieczne poruszanie się. Komunikację pionową pomiędzy wszystkimi poziomami Centrum (od -2 do +1) wspomagają odpowiedniej wielkości windy, wyposażone w system komunikatów głosowych. Elementy sterowe w windach zainstalowano w sposób umożliwiający ławy dostęp. Sterowanie ułatwiają wypukłe przyciski z numeracją dodatkowo oznaczoną alfabetem Braille’a. W CKK Jordanki znajdują się cztery dźwigi windowe.

W trakcie większości wydarzeń, dźwig windowy łączący parking podziemny i przestrzenie foyer, obsługiwany jest przez pracownika Obsługi Widza. 

  • Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W pierwszych i ostatnich rzędach Sali Koncertowej przewidziane są miejsca, gdzie można w wygodny sposób umieścić wózek inwalidzki. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością ruchową możliwe jest również w Sali Kameralnej, Sali Prób, Sali Prasowej i Zespole Sal Konferencyjnych.

Dodatkowo w CKK Jordanki dostępny jest mobilny system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną, dedykowany do przestrzeni Sali Koncertowej i Sali Kameralnej (lub połączonych Sal). Do dyspozycji gości dostępnych jest 10 urządzeń.

System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną) umożliwia osobie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.

System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną składa się z odpowiednio zainstalowanego w pomieszczeniu wzmacniacza. Do wzmacniacza podłączone jest źródło dźwięku, np. mikrofon lub system nagłośnieniowy sali. Wzmacniacz wytwarza zmienne pole magnetyczne, odbierane przez cewkę telefoniczną aparatu słuchowego.

Po przełączeniu aparatu słuchowego z mikrofonu na cewkę telefoniczną, cewka odbiera zmienne pole magnetyczne i zamienia je z powrotem na sygnał elektryczny. Sygnał z cewki jest odpowiednio wzmocniony i dopasowany do ubytku słuchu przez aparat słuchowy. Dzięki temu użytkownik aparatu słuchowego może cieszyć się wyraźnym, użytecznym sygnałem, bez żadnych zakłóceń i zniekształceń z zewnątrz.

  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami

W CKK Jordanki dysponujemy całodobowym, płatnym parkingiem podziemnym na 185 miejsc parkingowych, z których 5 przeznaczonych jest dla osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość wjazdu pojazdów wyposażonych w instalację LPG.

Wjazd/wyjazd odbywa się od strony Al. Solidarności. Dodatkowo, przed wejściem głównym do Centrum, wzdłuż Al. Solidarności, znajdują się 3 bezpłatne i ogólnodostępne miejsca postojowe typu „Kiss and ride”.

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Pełny opis dostępności architektonicznej budynku https://jordanki.torun.pl/deklaracja-dostepnosci/