Kontakt

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Aleja Solidarności 1-3
87-100 Toruń, Polska
tel: +48 56 622 88 05
violintorun@tos.art.pl
www.tos.art.pl

Dyrektor artystyczny festiwalu
Mariusz Smolij

p.o. Dyrektora Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
Przemysław Kempiński

Biuro festiwalowe:
Magdalena Bąk – koordynator
Katarzyna Olszewska
Karolina Osińska
Alina Reut
Karolina Smolarek
Adam Wójcik