Category Archives: Bez kategorii

  • -

Wyniki preliminacji

Category : Bez kategorii

Decyzją komisji kwalifikującej w składzie: przewodniczący: Mariusz Smolij, członkowie: Aldona Cisewska, Maciej Sobczak,  do I etapu 5. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego, zakwalifikowanych zostało 24 uczestników oraz 5 kandydatów rezerwowych. Wszystkim skrzypkom biorącym udział w preliminacjach serdecznie dziękujemy!


  • -

Preliminacje

Category : Bez kategorii

Ponad 80 osób zostało zakwalifikowanych do udziału w preliminacjach do 5. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego.
W komisji znajdują się:
– Mariusz Smolij – dyrektor artystyczny 5. Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego, a także jeden z członków jury,
– Prof. Maciej Sobczak – Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
– Aldona Cisewska – koncertmistrz Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego.
Komisja zakwalifikuje 24 uczestników oraz 5 kandydatów rezerwowych w dniach 11 – 13 czerwca. Lista kandydatów zakwalifikowanych do I etapu Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.lipinski-competition.com do dnia 17 czerwca.